Tehnica TROMP-L`OEIL

              Tromp l`oeil-ul  este o  tehnică  artistică  care  include  imagini  tratate  intr-o  maniera  realistă în  aşa fel  încât  să  creeze iluzia optică  de  spaţiu tridimensional  pe  o  suprafaţă bidimensională  cum  este  suportul  picturii  de  şevalet sau  pictura  murală.

               Deşi  termenul  îşi  are  originea  în  Baroc,  când  era  folosită pentru  a  denumi  iluzia  perspectivică. Însă el  poate  fi  regăsit  şi  înainte de  această  perioadă  atât  în  Grecia  antică  căt  şi  în  Roma  Antică,  în  picturile  murale  din Pompei. Un  tipic  tromp l`oeil mural  poate  reprezenta: fie o  fereastră, fie o  uşă, fie un  hol,  intenţionând  să  sugereze  o  cameră  mai  mare.

Printr-o  înţelegere  superioară  a  legilor  perspectivei,  în  Renaştere  artiştii italieni  a  Quatrocento-ului,  precum  Andreea  Mantegna  şi Melozzo da  Forli, care  au  început  prin  picturi  în  frescă,  în  care  au  încercat  să  de-a  iluzia  unui  spaţiu  mai  mare. Tehnica  prin  care  privitorul  de  jos   percepea  pictura  de  pe  tavan  ca  fiind o  deschidere  cu  un  spaţiu prelungit  se  numea „ di  sotto  in  su” (lb.italiană) adică  de  jos  în  sus.

Andrea Mantegna si Govanni Battista Tiepollo

Andrea Mantegna si Govanni Battista Tiepollo

Lucrari  similare  de  tromp l`oeil au  experimentat şi  artiştii  Vittorio Carpaccio  şi Jacopo de’ Barbari.  De  exemplu  o  simplă  musculiţă  care  s-a  aşezat  pe  marginea  unei rame  de  tablou pictate,  sau  o  draperie  care ascunde  pe  jumătate  un  tablou,  sau  o  bucată  de  hârtie  pare  lipită  de  o  tablă,  sau  chiar  o  persoană  care  iese  dintr-un  tablou.

Picturi tromp l`oeil Carrapaccio și Barbari

Picturi tromp l`oeil Carrapaccio și Barbari

Teoriile  despre  perspectivă  începute  prin  secolul  al  XVII-lea  au  adus  o  diferită  abordare  a  perspectivei  mult  mai  bine  încadrată  arhitectural.  Aceasta  era  cunoscută  şi  sub  denumirea  de  „quadratura”(lb. Italiană),  ceea  ce  însamnă  încadrare.

Un  exemplu  foarte  grăitor în  acest  sens  este  lucrarea  lui Pietro da Cortona- „Alegoria  divinei providenţe”.

Pietro da Corona- Alegoria divinei providente

Pietro da Corona- Alegoria divinei providente

Tromp l`oeil-ul  mai  poate apărea  pictat  pe  diferite  piese  de  mobilier,  iar  mai  târziu  în  secolul  al XIX-lea  artistul  american  a  cărui  artă  era  dominată  de    naturi  statice, William Harnett  s-a  preocupat  în  mod  deosebit de  tehnica  tromp l`oeil.

Picturi folosind tehnica tromp l`oeil William Harnett

Picturi folosind tehnica tromp l`oeil William Harnett

În  secolul  XX,  în  anii  1960,  artistul  american  Richard Haas şi  mulţi  alţi  artişti  au  executat  diferite  picturi  murale în  tehnica  tromp l`oeil-ului, pe  diferiţi  pereţi  ai  clădirilor,  precum  şi  în  diferite  interioare.

Richard Haas - Picturi murale exterioare

Richard Haas – Picturi murale exterioare

                  Alţi  artişti  care  au  avut  lucrări  în  tehnica tromp l`oeil-ului au  fost :  Salvador  Dali,  Rene  Magritte, Henry Alexander, John Haberle, Walter Godman,  şi  multi  altii  contemporani.

Astăzi  picturi  murale cu  efectele de tromp l`oeil se folosesc  din ce în  ce mai  mult și ca parte a  design-ului  de  interior  al locuințelor  particulare dar  și  în alte spații  publice, chiar și mobilier.

Tromp l`oeil în diferite spații

Tromp l`oeil în diferite spații