Noile tehnologii în artă

Una dintre primele tehnologii care au  reprezentat  o  provocare  importantă  la  adresa  picturii a  fost fotografia, care din  punctul  de  vedere  al  realismului  a dat naştere  la numeroase controverse,  privind  meritele  ei  artistice,  datorită  statutului de  tehnologie.  Însă,  fotografia  nu a  fost  primul  multiplicator,  dar  a  însemnat  introducerea  unui  automatism  în  munca  manuală  de  ilustrare: „Lumina   înlocuiește  mâna  artistului.”  Gravura  și  litografia  erau  tehnici, însă  dagherotipul  era  deja  o  tehnologie.  De  aici  v-a   începe  o  lungă  perioadă  de  tranziție,  de  la  artele  plastice  la industriile  vizuale. Multă  vreme  după  inventarea  fotografiei,  pictorul  executa doar carieră, dar fotograful  făcea  o  meserie. Ceea  ce  era  repetabil  era  disprețuit,  însă  așa  încep  întotdeauna  „democratizările”.  De-a lungul timpului aria lor tematică  s-a  diversificat,  începând  cu  portrete,  cu  peisaje,  apoi cu perspective  aeriene, cu scene  sociale, cu scene  din  diferite  triburi   şi,  pe  măsură  ce  tehnologia  s-a  diversificat,  s-au  diversificat  şi  temele.

Fotografia  de  artă  multiplică  opera  unică,  însă  instantaneul  reușit  al  fotoreporterului  este   el  însuși  unic. Aparatul  foto  reușește  să  redea  farmecul  evenimentului  prin „documentul  senzațional”, surprinde  clipa  pe  care  n-o  vom  revedea,  chipul  inaccesibil  al  vedetei sau  gestul  de  neșters,  irecuzabil  al  sportivului,  al  politicianului  sau  al  unui  ins  oarecare.  Nu putem vorbi despre fotografie în general, ci numai despre o fotografie anume, care este dublura unei scene, a unui peisaj, a unui personaj la un moment dat, în singularitatea și contingența lui.

Începând din anii 60 – 70 artiștii încep să facă diferite experimente de combinare a fotografiei cu alte tehnici de grafică, fotografia colaj și chiar pictură.

Hannah Hoch 1919 - colaj cu fotografie

Hannah Hoch 1919 – colaj cu fotografie

Un  artist  fotograf, dar  și  pictor, care  a  avut diferite investigații  în  ceea ce   privește  limbajul  corpului, dar  și  diferite intervenții asupra propriei  fizionomii, prin tehnici inedite, a  fost  Arnulf  Rainer (n. 1929).  În 1969,  expune  o  serie   de  portrete  peste  care  intervine  fie  în culoare, fie  alb  negru, deformând  fizionomiile, în expoziția  Face Farces. Prin aceste  intervenții  Rainer,  transformă fețele  în  niște  măști  sau  așa-zise  farse.

Arnulf Rainer - Face Farces

Arnulf Rainer – Face Farces

Ajungându-se  astăzi la  prelucrarea  integrală (cu  ajutorul programelor pe calculator) a  unei  fotografii  digitale care să imite o pictură, imprimată pe pânză întinsă apoi pe șasiu aidoma picturii clasice, denumită de către unii artiști neopictură.

Neopictura

Neopictura

Tehnica  artei  video a  avut  nevoie  de  timp pentru ca să  fie  recunoscută ca  atare  în  cadrul  artei  contemporane.  Ea  a adus cu  sine  mai  multă  mişcare,  fluiditate,  dar  şi  o  anumită  facilitate  de  manevrare. Astăzi, arta video  fiind  asociată  digitalului,  poate  fi  manevrată  cu  uşurinţă,  nu doar de profesionişti,  ci de orice  amator  posesor al unui computer  personal  putând  astfel  să se  „joace” cu  diferite  imagini. Şi  în  cadrul  acestei  arte  s-a  început prin „colaje  electronice”,  imaginea fiind supusă  diferitelor  transformări, escamotări, reapariţii, utilizându-se  diferite  decoruri,  fundaluri,  trame, voleuri, ori şabloane  de tot  felul.  Personajele  se pot decupa, ele  îţi  pot  pierde  capul,  sunt  fie  călare  pe  Lună,  fie  în  levitaţie  în  spaţiu.

Nam June Paik 1995 Electronic-superhighway-Superautostrada electronica

Nam June Paik 1995 Electronic-superhighway-Superautostrada electronica

Pentru  că  înregistrează  şi  restituie „instantaneu”  gesturile  corpului,  camera  video  a  devenit foarte  repede  un corelativ  indispensabil  al muncii  coregrafului. Ea  permite  înregistrarea  şi  difuzarea  exerciţiilor  şi spectacolelor. Favorizează  conştientizarea şi  corecţia  înlănţuirilor. Cuplată  la  computer,  permite  o  reglare  şi  un   control  extrem  de  fin   al  mişcării.  Video-ul  antrenează  deci  o  reînnoire  a  creaţiei  şi  a  experimentelor  inedite.

Merce Cunningham

Merce Cunningham

Întotdeauna  teatrul  a  făcut  uz  de maşinării.  Antichitatea  şi  secolul  baroc  au  excelat  în  elaborarea  unor  dispozitive  ce  permiteau  crearea  pe  scenă  a  unor  miracole. Tehnologiile  contemporane  nu  au  făcut  altceva  decât  să  prelungească  o  tradiţie  iluzionistă  străveche. Pentru „video-balet-spectacol” Gamme de 7,  prezentat  în 1964, Jacques  Polieri  a  recurs,  la  o  proiecţie  video  pe  un  ecran uriaş,  pentru  prima  dată  în  istoria  teatrului,  care  se  bazează  pe  gestionarea  şi  mecanizarea  a  diverse  combinatorii  ce  ar  permite  prezentarea  unui  spectacol  unic,  dar  pentru  care  fiecare  spectator  ar  dispune  de  o  altă  vedere.

Astăzi  raportul  scenă-sală  este  cu  totul  zdruncinat,  spaţiul  devine  polivalent şi  se  pretează  la  toate  manipulările.

Imagine de ansamblu a scenei din spectacolul Gamme de 7 al lui Jaques Polieri

Imagine de ansamblu a scenei din spectacolul Gamme de 7 al lui Jaques Polieri

Computerul  a devenit ca   un  instrument  de  gestionare  a  vizualului. Prin  apariția  lui  se  produce  „victoria  limbajului  asupra  lucrurilor  și  a  creierului  asupra  ochiului. Carnea  lumii se  transformată  într-o ființă  matematică  oarecare:  aceasta  ar  fi  utopia „noilor  imagini”.[1]  S-a  ajuns  la  reprezentări  2D (în  două  dimensiuni)  sau în 3D (trei  dimensiuni), în  maniere  animate sau  statice. În  final, s-a ajuns  şi  la  simulări, ale  diferitelor  forme  şi  motive academice până la simularea omului care apărea ca o fantasmă stăruitoare. Reprezentarea  mişcării  a  constituit  o  miză  considerabilă, care a fost atinsă. S-a  ajuns  la analiza  şi  descompunerea  mişcărilor  personajelor,  pentru  a  le  reconstitui  cu  toată  fineţea posibilă.  Între  anii 19952005 au  apărut  o  multitudine  de  suporturi  în  artă, dar  şi  numeroase  combinări  ale  acestora (mix-media).[1] Debray, Regis , Viața  și  moartea  imaginii, Ed. Institutul  European, Iași, 2011, p. 302;