MIC DICȚIONAR DE TERMENI ÎN ARTĂ

Contrast cald-rece:

Opoziție de tente care fac parte din grupe termo-dinamice diferite, fără însă a fi neapărat și complementare, se rezolvă de regulă prin grizare.

Contrast cald -rece

Contrast cald -rece

Contrast -calitativ:

Opoziție de tente de diferite proveniențe calitative: contrast de factură: stă la baza modularii “ton in ton“: se regleaza in functie de efectul scontat.

Contrast calitate

Contrast calitate

Contrast cantitativ:

Raport de reglare a strălucirii și, implicit, a tonalității unor pete prin alăturarea lor, diferită ca întindere.

Contrast de cantitate

Contrast de cantitate

Contrast complementar:

Juxtapunere de complementare, care urmeaza sa fie ameliorata prin modificarea stralucirii(inclusiv a puritatii si luminozitatii) uneia sau amandurora.

Contrast de factura:

Opoziție de modeluri diferite ale aceluiași material.

Contrast  deschis-inchis:

Opoziție rezultată din alăturarea unor culori de tonuri diferite sau a tonurilor diferite ale aceleiași culori, ca în viziunea monocromă: nu este același lucru care s-a numit clarobscur, care în esența lui clasică, se bazează pe diminuarea efectului cromatic al culorii locale prin accentuarea celui valoric.

Contrast  simultan:

Opoziție receptată ca efect psihofiziologic produs de alăturarea a doua pete diferite (și de regulă pure) care, fiecare, simultan, “proiectează” complementara propriei alaturări, deci peste cealaltă pată, modificând-o în strălucire și, implicit, în ton: este cel mai important contrast, deoarece este greu de controlat.

 contrast  simultan

contrast simultan

Contrast succesiv:

Opoziție determinata de persistența, pentru scurt timp, pe retina, a complementarei petei care a “indus-o”: efect psihologic care, înaintea acestuia, este întotdeauna contrast simultan.

Clarobscur: (Fr.clair-obscure-deschis inchis)

Procedeu foarte vechi de sugerare, în pictură, a volumului (reliefului) modelând fiecare formă, adică acoperind-o cu tonurile culorii locale (deschise, în lumină și inchise, în umbră), de unde și denumirea de ton local: se aplică inadecvat unor lucrări în care s-a urmărit obținerea aceluiași efect prin valori.

Clar obscur

Clar obscur

Compozitie deschisa:

Modalitate compozițională de sorginte romantică în care sensurile, tensiunile tind să se rezolve în afara limitelor spațiului compus; nu este, cum pare, specifică unei anumite epoci și, cu atât mai puțin, secolului nostru.

Compozitie deschisa

Compozitie deschisa

Compozitie inchisa:

Modalitate compozițională în care echilibrarea principalelor linii de forță, de tensiune se realizeaza in interiorul spațiului compus, acestea având, în general, sensuri centripete, de stabilitate clasica.

Compozitie inchisa

Compozitie inchisa

Degradeu:

a) ton sau treapta tonala (similara unei trepte de pe scara valorica a neculorilor) obtinuta dintr-o tenta amestecata cu alb (negru);

b) juxtapunerea de mai multe trepte tonale ale aceleiași culori (tente) în succesiunea creșterii – descreșterii lor (de întinderi egale sau amplificate treptat).

 Efect termo-dinamic:

Posibilitate inerentă culorilor, unor forme liniare sau unor forme spațiale de a induce senzația de cald-rece, implicit impresia de apropiere-departare, de mișcare, de curgere spațială continuă, de echilibrare, ori neutralizare a acesteia.

Efect spatial:

Iluzia adâncimii, a reliefului, a volumului, a depărtării, întinderii sau a menținerii în același plan, iluzie creată prin juxtapuneri de pete calde-reci, pure-rupte etc., prin puncte aglomerate – dispersate, mari-mici, sau prin linii în funcție de poziția lor față de vertical-orizontalele tabloului.

Intensitate: (fr.intensite- tarie)

Termen generic pentru diferitele grade de strălucire ale culorii: poate fi naturală sau obtinuta prin juxtapunere (va fi mai mare decat tenta pură). Intensitatea unei culori va depinde  de  tonurile, nuanțele alăturate ei și deasemenea de  dimensiunea pe care o are în raport cu celelalte pete.

Juxtapunere: (fr.juxtaposer- a alatura)

a) în pictură- alăturare de pete diferite calitativ sau/și cantitativ fără nici un fel de intermediere liniară și spațială, valorică sau coloristică, de tipul peisajului:

b) modalitate de atenuare sau de exaltare a diferitelor contraste.

Modeleu -    a) rezultatul obținut din prelucrarea mai aspră sau mai vibrată, mată sau

lucioasă etc. a suprafetei modelate, cioplite, șlefuite etc.

b) efectul de volum, de relief, dat de modelarea culorii, in pictura.

Modeleu

Modeleu

Modulare:  (fr. moduler – a modifica ritmul, frecventa, tonalitatea)

Tehnică de compunere a apropierii și depărtării, a adâncimii, a reliefului prin repetare variata cantitativ si calitativ al raportului cald-rece, mic-mare, gol-plin, fără a anula efectul de suprafață, de plan sau, în sculptură, de volum multiplicat, dar reductibil la o unitate.

Modulare

Modulare

Modulare ton in  ton :

Procedeu de animare picturală a unei suprafețe prin repetarea tentelor pure și rupte ale aceleiași calități cu condiția ca, analoage fiind, să fie și bine diferențiate în intensitatea lor cromatică pentru a se acorda între ele.

Nuanța:  (fr.nuance- diferenta fina)

a) rezultat al amestecului fizic dintre două culori, păstrând ceva din vivacitatea și saturația celei folosite în cantitate mai mare:

b) vopsea din tub sau sub formă de pastilă care, față de culoarea spectrală cu care se înrudește, prezintă o oarecare diferență, este o variație pură a acesteia.

Nuanțare:

a) tip de amestec pigmentar prin care se obțin mai multe tente – ca nuante ale uneia sau mai multor culori preluate cate doua, în cantități diferite;

b) folosirea prin treceri treptate, uneori imperceptibile, sau în acord la distanță, a nuanțelor uneia sau mai multor tente pure.

Tenta pură: (fr. Teinte – fel)

Stare de calitate a saturației inițiale, maxime a unui pigment; adjectivele: pură, ruptă etc. precizeaza tot atâtea stări de puritate a aceleiași calitați a culorii; saturația inițială, nemodificată prin amestec fizic sau optic, este starea de tenta pură a pigmentului respectiv, aceea care îi dă și numele; alte stări sunt: tenta rupta, tenta plată etc.; folosit ca atare termenul se confundă adeseori cu nuanța și tonul.

Tenta ruptă:

Tenta tulburată prin modificarea strălucirii, a sarcinii cromatice și implicit a tonului ei printr-un adaos din complementara ei; luate în cantități relativ egale rezultă griuri neutre, iar în cantități inegale, culori rupte sau tente rupt; v. si culori rupte, gri, grizare, intensitate, ton.

Tente rupte

Tente rupte

Valoare:   (lat. Valor – pret)

a) grad de luminozitate al non-culorilor și, prin extensie, al culorilor, receptat întotdeauna ca un raport, corespunzător tonului de culoare;

b) nivelul de realizare acceptat pe baza criteriilor artei se mai numeste și artistică.

Valorație: ( fr. valorisation-reliefare)

Rezultatul procedeului de imitare a clar-obscurului prin diferite valori de alb-negru sau de redare a iluziei reliefului, volumului prin treceri acromatice treptate de la deschis la închis; lucrare realizată în hașuri de desimi și sensuri care să sugereze diferite valori și suprafețe este un desen valorat; termen similar in pictura si cultura: modeleu; v. si hasura